Mobirise

ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ТРКАТА

Пред да се пријавите за трката прочитајте ги условите за учество кои се составен дел од вашата пријава за трката


1: Учесникот е целосно одговорен за своите постапки додека присуствува на настанот. Ова го вклучува и просторот на кој се одржува настанот и за време на самото возење. Организаторот не прифаќа одговорност за постапките на учесникот ниту за последиците од истите.

2: Секој учесник, по потпишувањето на формуларот за регистрација, се согласува дека е физички и ментално способен да ја заврши трката. 

3: Формуларот за регистрација на настанот мора да го пополни лице на возраст од 18 години или повеќе. Може да се бара доказ за возраста. Ако настанот е отворен за возачи под 18 години, ќе биде потребна родителска согласност и при влезот и исто така на настанот.

4: Задолжително е сите возачи да носат безбедносно одобрена велосипедска кацига која е во согласност со сите стандарди. Секој возач што не носи кацига нема да му биде дозволено да стартува на трката и ќе биде дисквалификуван од настанот. Организаторот на настанот го задржува правото да одбие влез на настанот на секој со несоодветна опрема или облека.

5: Учесникот потврдува дека велосипедот што го возат за настанот и целата негова опрема е во соодветенна состојба. Особено, способноста за завршување на долги растојанија и на ридски терен на настанот.

6: Учесникот се согласува да добива известувања и промотивни пораки пред и по настанот од е-пошта на организаторот на трката.

7: Организаторот го задржува правото да ја промени објавената рута во секое време, вклучително и скратување или продолжување на рутата. Учесниците немаат право да бараат враќање на средствата доколку рутата е изменета.

8: Секој учесник се согласува да додели и да даде право и дозвола за организаторот да користи и објавува какви било фотографии и видеа на учесникот. Учесникот со ова го ослободува организаторот од секаква одговорност од таквата употреба и промоција.